سه شنبه 26 تیر 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

1395/01/21 در ساعت 16:49:36

روشهای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی غیرمسلح

در بسیاری از مناطق زلزله خیز جهان از جمله ایران تعداد زیادی از ساختمان های بنایی وجود دارد که بسیاری از آنها برای بارهای لرزه ای طراحی نشده اند

روشهای مقاوم سازی ساختمانهای بنایی غیرمسلح

در بسیاری از مناطق زلزله خیز جهان از جمله ایران تعداد زیادی از ساختمان های بنایی وجود دارد که بسیاری از آنها برای بارهای لرزه ای طراحی نشده اند. زلزله های اخیر نشان داده است که این ساخنمان ها در برابر بارهای لرزه ای آسیب پذیرند و نیاز به مقاوم سازی دارند. روش های متعارف متفاوتی برای مقاوم سازی موجود می باشد که هر کدام از این روش ها بر پایه افزایش مقاومت و یا شکل پذیری دیوارهای غیرمسلح بنایی استوار می باشد. دراین مقاله جدیدترین روش های مقاوم سازی لرزه ای سازه های بنایی با تاکید بر روشهای معمول بررسی شده است. روش های مقاوم سازی، فواید، مضرات، محدودیتها و تاثیر تکنیک های مقاوم سازی نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

نظر جدید
شما هم نظر دهید: