جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی ستون ها تحت بار محوری و برش

تقويت ستون ها تحت بار محوری و برش:

محصوريت ستونهاي بتن آرمه به‌طور قابل توجهي عملكرد محوري، خمشي و برشي آن را بالا مي‌برد، زيرا موجب افزايش مقاومت فشاري بتن، شكل‌پذيري، مقاومت برشي و مقاومت در برابر كمانش آرماتورهاي فولادي تحت فشار، مي‌شود.

محصوريت ستونها به وسيله تقويت‌كننده‌هاي خارجي (پوششهاي فولادي يا FRP)، قابل دستيابي است. اهداف اصلي محصوريت عبارت‌است از: 1) جلوگيري از جدا‌شدگي پوشش بتني؛ 2) فراهم كردن تكيه‌گاه جانبي براي آرماتورهاي طولي؛ 3) افزايش مقاومت و ظرفيت تغيير شكل بتن.