چهار شنبه 2 خرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی اتصال

تقويت اتصال:

به منظور جلوگيری از حاکم شدن رفتار ترد اتصال در رفتار سازه، می توان با تمهيداتی از قبيل اضافه نمودن سيستم های باربر جانبی به کل سازه، لنگر و در نتيجه تلاشهای برشی موجود در اتصالات را کاهش داد يا با افزايش ابعاد اتصال با استفاده از تغيير پهنای تير يا ابعاد ستون در محل اتصال (يا ماهيچه ای کردن تير و ستون در داخل صفحه اتصال) که در اين حالت علاوه بر افزايش سطح برش, ظرفيت و سختی اتصال نيز افزايش می يابد.

استفاده از ورقه های فولادی يا پوشش FRP نيز جهت افزايش ظرفيت اتصال با محصور نمودن اعضايي که به اتصال می رسند می تواند علاوه بر افزايش ظرفيت برشی، سطح عملکرد و ميزان شکل پذيری را افزايش دهد.

استفاده از کاشت ميلگرد در اطراف ناحيه اتصال به صورت موازی با ميلگرد های تير در سطوح کناری تير که درون اتصال قرار می گيرد نيز می تواند ظرفيت برشی اتصال را افزايش دهد.

 
 

تصاویر