جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دال

مقاوم سازی دال

در صورتيکه مقاومت دال به هر دليل کمتر ازمقدار مورد نظر باشد، دال را می توان با افزايش ضخامت و ريختن بتن در جا روی وجه فوقانی آن، و يا با افزايش ضخامت و قرار دادن آرماتور روی وجه تحتانی و سپس بتن پاشی وجه تحتانی آن تقويت کرد. انتقال کامل نيرو بين بتن قديم و بتن جديد، کليد موفقيت اين عمليات است. اين کار معمولاً با زبر کردن سطوح قديمی، آغشته کردن سطوح قديمی به رزين، استفاده از ميلگردهای مهاری انتظار و نظائر آن، انجام می شود.

چسباندن ورق فولادی و يا بولت کردن ورق در وجه تحتاني و فوقاني نيز از راه حل های تقويت خمشي دال مي باشد.​

مقاوم سازی دال