جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

انتخاب روش مقاوم سازی

انتخاب روش تقويت

انتخاب روش تقويت بسيار حائز اهميت بوده و بستگي به شرايط کار و اهداف مورد نظر دارد. عوامل اصلي مورد  بررسي به شرح زير مي باشد.

  1.  شرايط بکارگيري روش و امکان سنجي استفاده از آن در تقويت اجزاي موردنظر
  2. ميزان اثر بخشي مصالح تعميري در تقويت اجزا
  3. ابعاد لايه تقويتي و تغيير در هندسه و وزن بنا
  4. دوره زماني اجراي طرح تقويت
  5. هزينه اجراي طرح تقويت

در برخي موارد ارزانترين روش، بهترين انتخاب است اما گاهي اوقات کار بايد در کوتاهترين زمان ممکن تمام شود. در بعضي از موارد ابعاد هندسي مقاطع نبايد بزرگ شود و در مواردي از مصالحي بايد استفاده نمود که دوام بالا و مقاومت خوبي در برابر خوردگي دارد.