چهار شنبه 2 خرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

سازه های بتنی

سازه های بتني:

اين گونه بناها چنانچه بر حسب محاسبات دقيق و روابط شكل‌پذيري طراحي و اجرا شود، ساختمان‌هاي بسيار مطلوبي خواهد بود. اما كيفيت ساخت آن در عمده ساختمان‌هاي كشور بسيار پايين است. كيفيت بد بتن، آرماتورگذاري نامناسب، اجراي بد بتن‌ريزي، مصالح نامرغوب و ... از مشكلات اين سازه است. علاوه بر اين، رعايت ضوابط شكل‌پذيري امري ضروري در طراحي و ساخت اين بناها است كه مي‌توان گفت به هيچ وجه در ايران رعايت نمي‌شود. اين سيستم‌ها به عملكرد ميان قابها مثل آجر بسيار حساس است. آزمايش‌ها و تجارب زلزله گذشته شاهدي بر آثار نامطلوب متقابل ديوارهاي آجري پر كننده و قاب‌هاي بتني است. ضربات متقابل ميان قاب‌ها و ستون‌بندي موجب تخريب ستون بتني مي‌شود و همچنين به علت شكل‌پذيري قاب، شكست برشي در آن رخ مي‌دهد. در زلزله منجيل، بعضي از ساختمان‌هاي بتني عملكرد مناسب و قابل قبولي نداشتند كه عمدتاً به دليل ضعف‌هاي بسيار زياد اجرايي اين سازها بوده است. در كل، رفتار اين گونه ساختمان‌ها در مقايسه با رفتار ساختمان‌هاي فلزي‌، ضعيف‌تر ارزيابي مي‌شود.

به طور كلي سازه‌هاي بتني نسبت به سازه‌هاي فولادي داراي نرمي كمتري هستند و عملكرد لرزه‌اي ضعيفتري در زلزله‌هاي مخرب از خود بروز داده‌اند اما در كشورمان بدليل عدم رعايت ضوابط فني در طرح و اجراي ساختمانهاي اسكلت فولادي، عملكرد ساختمانهاي بتني غالباً بهتر بوده است. نقاط ضعف ساختمانهاي بتني به شرح زير است:

 • كمبود مقاومت برشي لازم در يك طبقه بدليل كمي ستونها و ديوارهاي برشي
 • شكست ترد در تير يا ستون به علت غلبه حالت شكست برشي به خمشي
 • شكست ترد (برشي) در ستونهايي كه طول آنها به طور ناخواسته توسط ناسازه‌هايي همچون ميانقاب و مانند آن كاهش يافته است.
 • لغزش ميلگرد در اتصال تير به ستون
 • شكست برشي در اتصال تير به ستون
 • شكست برشي در ديوار برشي
 • پيچش ناشي از عدم تطابق مراكز جرم و سختي در طبقات
 • تمركز تخريب در يك طبقه نرم
 • جدا شدن نما از سازه بدليل عدم اتصال مناسب
 • خرد شدن اتصال تير به ستون در اثر ضربه حاصل از ميانقاب
 • افزايش ناخواسته سختي در يك سمت ساختمان ناشي از وجود ميانقابها كه موجب ايجاد پيچش مي‌شود

 

اصولاً ساختمانهاي بتني كه سيستم لرزه‌برشان صرفاً قاب خمشي است در مقايسه با آنها كه از ديوار برشي بهره مي‌گيرند عملكرد ضعيفتري دارند. علت اين امر تمركز تخريب در اتصالات است و به دليل ضعف ذاتي اتصالات بتني، آسيب پذيري اين نوع سازه زياد است. به عكس، ساختمانهاي داراي ديوار برشي نرمي بيشتر و كاهندگي كمتري دارند و از اين رو، عملكرد بسيار بهتري دارند.