چهار شنبه 2 خرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

روش ساخت

روش‌هاي ساخت مواد مركب FRP و انواع آن

شكل‌گيري FRP به صورت قرار دادن الياف پيوسته در يك رزين مي‌باشد كه اين رزين نقش نگهداشتن و به هم مرتبط كردن اين الياف جداگانه را ايفا مي‌كند. الياف متداول مورد استفاده، كربن، شيشه و آراميد مي‌باشند. رزين‌هاي مورد استفاده هم عبارتند از پلي استر، ونيل استر و اپوكسي. بسته به نوع الياف مصرفي، FRP  به سه نوع

 GFRP (الياف شيشه)،

CFRP (الياف كربن) و

AFRP (الياف آراميد) دسته‌بندي مي‌شوند.

 

دو روش متداول براي استفاده از FRP در مقاوم‌سازي سازه‌هاي بتن مسلح وجود دارد.

 روش اول چسباندن تر مي‌باشد. كه در اين روش در محل اجرا، از رزين براي آغشته سازي الياف به هم بافته نشده و يا الياف در يك جهت نگاهداشته شده، استفاده مي‌گردد.

روش دوم استفاده از مصالح FRP پيش‌ساخته مي‌باشد. مصالح پيش ساخته FRP مي‌تواند به اشكال متفاوتي توليد شود كه هم مناسب براي مقاوم‌سازي تيرها در برابر خمش باشد و هم به شكل صفحاتي كه بتوان از آنها براي دور پيچ كردن ستونها استفاده كرد. روش استفاده چسباندن تر اين مزيت را دارد كه استفاده از آن در نقاط غير هم سطح و داراي انحنا و نيز لبه‌هاي مقطع راحت‌تر است. در عوض استفاده ازFRP پيش‌ ساخته كيفيت بهتري خواهد داشت.

البته روش سومي هم كه چندان متداول نيست و شبيه به روش چسباندن تر مي‌باشد وجود دارد كه آنرا آغشته سازي با رزين  مي‌نامندمصالح FRP معمولاً به صورت بسته‌بندي شده و همراه با دستورالعمل استفاده عرضه مي‌گردد. اين دستورالعمل‌ها بايد دقيقاً مورد توجه قرار گيرد علي‌الخصوص وقتي استفاده از FRP به روش چسباندن تر صورت مي‌گيرد.