چهار شنبه 2 خرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

مزایا

مزایا

 مزيت اصلي مصالح FRP، نسبت بالاي مقاومت به وزن و مقاومت زياد آن در مقابل خوردگي مي‌باشد. مقاومت بالاي آنها در عين حال كه وزن كمي دارند سبب مي‌گردد كه جابجايي و حمل و نقل آنها راحت‌تر بوده و هزينه استفاده از آنها و نيروي كار، كاهش يابد همچنين مقاوم بودن آنها در مورد خوردگي سبب دوام و پايا بودن عملكرد آنها مي‌باشد. صفحات FRP حداقل دو برابر مقاومت صفحات فولادي را دارا هستند كه اين مقدار مي‌تواند تا 10 برابر مقاومت صفحات فولادي نيز باشد در حاليكه وزن آنها فقط 20% وزن فولاد است. مواد مركب (كامپوزيت) FRP در موارد ديگري هم مورد استفاده قرار گرفته‌اند مثلاً در صنايع هوايي از سالها پيش مواد كامپوزيت مورد استفاده قرارمي گرفت.

محدوديت استفاده و كاربرد آنها در مهندسي ساختمان به قيمت بالاي آنها بر‌مي‌گردد البته هزينه و قيمت آنها رو به كاهش است و به اين ترتيب استفاده از آنها بيشتر و بيشتر خواهد شد. استفاده از آنها در زمينه مقاوم‌سازي سازه‌‌ها، هر چند كه هزينه بالايي دارد، اما با توجه به هزينه اجراي كم و نيز ساير مزاياي FRP، در كل به عنوان يکي از مؤثر‌ترين راه هاي مقاوم‌سازي سازه‌هاي بتني مي تواند به شمار ‌رود.