جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

تاریخچه

تاريخچه توسعه و شكل گيري :

در كشورهاي توسعه يافته، سيستمهاي FRP به عنوان يك جانشين براي صفحات فولادي، رشد فراواني يافته است. بدليل آنكه صفحات فولادي دچار خوردگي شده و منجر به تخريب چسبندگي بين فولاد و بتن مي گردند و همچنين نصب آنها بسيار مشكل بوده و احتياج به تجهيزات سنگيني دارند، محققين FRP را به عنوان يك جايگزين براي فولاد در نظر گرفتند. كار آزمايشگاهي انجام شده بر روي مواد FRP كه جهت مقاوم سازی سازه هاي بتني استفاده شدند ، براي اولين بار در سال 1978 در آلمان گزارش شد. تحقيق انجام شده در سوئيس منجر به اولين كاربرد سيستمهاي FRP در پلهاي بتن آرمه جهت مقاوم سازی خمشي گرديد.

سيستمهاي FRP براي اولين بار جهت اعمال محدوديت و محصوركنندگي ستونهاي بتن آرمه در ژاپن در سال 1980 مورد استفاده قرار گرفت. وقوع حادثه  ناشي از زلزله در سال 1995، باعث افزايش استفاده از FRP در ژاپن گرديد.

ايالات متحده نيزسابقه تحقيقات مداوم و طولاني از سال 1930 در استفاده از تقويت كننده هاي بر پايه الياف جهت مقاوم سازی سازه هاي بتني را داراست. با اين وجود رشد و توسعه حقيقي و انجام تحقيقات در استفاده از اين مواد براي مقاوم سازی سازه هاي بتني در سال 1980 از طريق سازمان هايFHWA و NSF در آمريكا آغاز شد. فعاليتهاي تحقيقاتي منجر به تقويت تعداد زيادي از پروژه ها در اين كشورگرديد كه تحت بازه وسيعي از شرايط محيطي گوناگون اجرا شده است.

توسعه آيين نامه ها و استانداردها براي سيستمهاي FRP در اروپا، ژاپن، كانادا و ايالات متحده آمريكا در حال رشد مي باشد. از حدود 30 سال قبل تا به امروز، انجمن مهندسين عمران ژاپن (JSCE) ، انجمن بتن ژاپن (JCS) نيز راهنماهايي در ارتباط با استفاده از مواد FRP در سازه هاي بتني منتشر نموده اند.