جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

خدمات

خدمات ارائه شده در زمينه مشاوره مقاوم سازی (E)

 1.  ارزیابی سریع لرزه ای گروه ساختمان ها، تاسیسات زيربنايي و پل ها
 2.  تهیه نقشه های لایه بندی GIS از تراکم منطقه ای آسیب پذیری ساختمان ها
 3.  انجام مطالعات ژئوتکنیک و مکانیک خاک مرتبط با خدمات مقاوم سازی
 4.  ارزیابی تفضیلی آسیب پذیری پل ها و شریان های حیاتی
 5.  ارائه طرح مقاوم سازی سازه های موجود
 6.  ارزیابی آسیب پذیری و ارائه طرح تعمیر سازه های آسیب دیده از زلزله

 

 خدمات جنبی بهسازی لرزه ای

 1.  انجام تست های غیرمخرب و مخرب
 2.  شناسایی سازه ساختمان های موجود و تهیه نقشه های چون ساخت سازه ای
 3.  انجام تست های دینامیکی به روش Forced Vibration بر روی سازه ساختمان ها، پل ها و برج ها
 4.  تعیین عملی دوره تناوب واقعی سازه و مقایسه با مدل کامپیوتری آن

 

 خدمات ارائه شده در زمینه ارتقای دانش بهسازی لرزه ای

 1.  برگزاری دوره های آموزش عملی روش های نوین مقاوم سازی
 2.  شرکت در سمینارهای بین المللی مقاوم سازی
 3.  تهیه دستورالعمل و شرح خدمات مباحث مقاوم سازی
 4. تهیه و انتشار مقالات و کتاب های علمی و فنی
 5. خدمات ارائه شده در زمینه اجرای مقاوم سازی (PC)
 6. عملیات کلی روسازه
 7.  تهیه و نصب مصالح FRP
 8.  تهیه و نصب میراگرهای جاری شونده، اصطکاکی، ویسکوالاستیک و ویسکوز
 9.  اجرای میانقاب بتن مسلح جدید
 10.  اجرای مهاربندهای فولادی جدید
 11.  اجرای افزایش ابعاد المان های سازه ای
 12.  تعويض نئوپرن و درز انبساط در پلها


عملیات جزیی رو سازه

 1. سوراخکاری و کرگیری بتن
 2. کاشت انکر بولت و میلگرد
 3.  تزریق اپوکسی و گروت
 4.  تخریب، برش و قطع بتن مسلح
 5.  قالب بندی، آرماتوربندی و بتن ریزی
 6.  بتن پاشی
 7.  تسلیح دیوار
 8.  میخ کوبی
 9.  تهیه، نصب، مونتاژ، سوراخکاری و جوشکاری پروفیل های فولادی
 10.  عملیات کلی و جزیی زیرسازه 
 11.  تهیه و نصب جداساز لرزه ای
 12.  انجام عملیات حفاری و گمانه زنی
 13.  اجرای ریز شمع
 14.  تسلیح خاک
 15.  تزریق سیمان در خاک