جمعه 26 مرداد 1397
English
نمایندگان گروه مقاوم سازی دریابیگی

مقاوم سازی دریابیگی

پروژه ها

سوابق فعاليتهاي مقاوم سازی طرح و ساخت

رديف

عنوان پروژه

كارفرما

زمان شروع

زمان پايان

خدمات ارائه شده

1

تقويت پل امين الملك- يافت آباد تهران

اداره كل خط و ابنبه راه آهن ايران

دي 82

دي 82

طرح و اجرا

2

تقويت ساختمان 4 طبقه مسكوني- كرج

خصوصي

خرداد 83

خرداد 83

طرح و اجرا

3

تقويت ساختمان 4 طبقه مسكوني- فرمانيه تهران

خصوصي

تير 83

مرداد 83

طرح و اجرا

4

تقويت ساختمان مسكوني 8 طبقه – الهيه تهران

خصوصي

مرداد 83

شهريور 83

طرح و اجرا

5

تقويت 5 بلوك ساختمانهاي 13 طبقه پروژه A.P.S.- شيراز

شركت ابوظبي

مرداد 83

مهر 83

طرح و اجرا

6

تقويت ساختمان 6 طبقه مسكوني – پاسداران

خصوصي

آبان 83

آبان 83

طرح و اجرا

7

تقويت ساختمان 4 طبقه مسكوني-خيابان خوش تهران

خصوصي

آذر 83

آذر 83

طرح و اجرا

8

تقويت برج 30 طبقه ابن سينا- خيابان ظفر تهران

تعاوني نظام پزشكي

مهر 83

بهمن 83

طرح و اجرا

9

تقويت مجتمع مسكوني رز- كرج

شركت كيانمهر

خرداد 84

آبان 84

طرح و اجرا

10

تقويت ساختمان مسكوني 6 طبقه– پاسداران تهران

خصوصي

خرداد 84

مهر 84

طرح و اجرا

11

تقويت مجتمع مسكوني 20 طبقه شهرك مخابرات

خصوصي

ارديبهشت85

تير 85

طرح و اجرا

12

تقويت مجتمع مسكوني تعاوني پزشكان كاشان

تعاوني نظام پزشكي

مرداد 85

شهريور 85

طرح و اجرا

13

تقويت مسجد حسينيه كاشان

هيات مديره حسينيه

مرداد 85

شهريور 85

طرح و اجرا

14

تقويت سيلو كارخانه سيمان لوشان

سيمان خزر

آبان 85

بهمن 85

طرح و اجرا

15

تقويت ساختمان دانشكده صنابع غذايي واحدعلوم و تحقيقات

دانشگاه آزاد

اسفند 85

ادامه دارد

طرح و اجرا

16

تقويت ايستگاه آتشنشاني بلال كرج

شهرداري كرج

بهمن 85

بهمن 85

طرح و اجرا

17

تقويت ساختمان فاز يك نفت پاسارگاد

نفت پاسارگاد

خرداد 86

مرداد 86

طرح و اجرا

18

تقويت ساختمان خوابگاه پتروشيمي ماهشهر

پتروشيمي

تير 86

شهريور 86

طرح و اجرا

19

تقويت سيلو كارخانه سيمان مازندران

سيمان مازندران

مرداد 86

مهر 86

طرح و اجرا

20

تقويت ساختمان 5 طبقه مسكوني شهريار

خصوصي

شهريور 86

مهر 86

طرح و اجرا

21

تقويت ساختمان 5 طبقه مسكوني  در اروميه

مشاور مهراز

شهريور 86

مهر 86

طرح و اجرا

22

تقويت ساختمان 4 طبقه جهاد دانشگاهي  اروميه

جهاد دانشگاهي 

مهر 86

آبان 86

طرح و اجرا

23

تقويت ساختمان 4  طبقه مسكوني  در ساوه

خصوصي

مهر 86

آبان 86

طرح و اجرا

24

تقویت مرکز توریستی فاطیما واقع در قم

خصوصی

مهر 86

آذر 86

طرح  و اجرا

25

تقويت ساختمان مسكوني  4  طبقه در خيابان جيحون

خصوصي

آبان 86

اذر 86

طرح و اجرا

26

تقويت ساختمان مسكوني  4  طبقه در يافت آباد

خصوصي

آبان 86

اذر 86

طرح و اجرا

27

تقويت ساختمان مسكوني واقع در شهريار

خصوصي

دي 86

بهمن 86

طرح و اجرا

28

تقويت ساختمان مسكوني واقع در لاهيجان

خصوصي

بهمن 86

اسفند 86

طرح و اجرا

29

تقويت مجتمع مسكوني واقع درمهر شهر كرج

خصوصي

اسفند 86

ارديبهشت86

طرح و اجرا

30

تقويت ساختمان اداري پست و  مخابرات بم

شركت آرمه گروه

اسفند 86

خرداد 87

طرح و اجرا

31

تقويت ساختمان مسكوني واقع در تهران

خصوصي

اسفند 86

اسفند 86

طرح و اجرا

32

تقويت ساختمان مسكوني واقع در كرج

خصوصي

بهمن 86

اسفند 86

طرح و اجرا

33

تقويت و تعمير عرشه پل غير همسطح احمدي بوشهر

مشاور راموز

فروردين 87

ارديبهشت87

طرح و اجرا

34

تقويت پلهاي راه آهن يزد

شركت نسران

ارديبهشت87

ارديبهشت87

طرح و اجرا

35

تقويت ساختمان بتني واقع در مراغه

شركت ساختار سنج آذر

ارديبهشت87

ارديبهشت87

طرح و اجرا

36

تقويت ساختمان فاز2 نفت پاسارگاد

نفت پاسارگاد

اسفند 86

ارديبهشت87

طرح و اجرا

37

تقويت پل روگذر درياچه اروميه

شركت صدرا

فروردين 87

فروردين 87

طرح و اجرا

38

تقويت  ساختمان واقع درشهرك نفت تهران

خصوصي

خرداد 87

خرداد 87

طرح و اجرا

39

تقويت مجتمع مسكوني خداآفرين

شركت البرز كومه

فروردين 87

مهر 87

طرح و اجرا

40

تقويت بيمارستان اميد

بيمارستان اميد

خرداد 87

مرداد 87

طرح و اجرا

41

تقویت ساختمان مسجد دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد

خرداد 87

مرداد 87

طرح و اجرا

42

تقویت ساختمان  اداره آب و برق اهواز

اداره آب و برق

مهر 88

آبان 88

طرح و اجرا

43

تقویت ساختمان کتابخانه دانشگاه ازاد واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه آزاد

مهر 87

دیماه 87

طرح و اجرا

44

تقويت ساختمان بيمارستان شهيد محمدي بندرعباس

شركت تكناب

تير 87

مهر 87

طرح و اجرا

45

تقويت ساختمان بيمارستان 100 تختخوابي بيرجند

شركت تابان شهر

تير 87

تير 87

طرح و اجرا

46

تقويت ساختمان مدرسه امام موسي صدر

شركت طاق آهنگ

تير87

تير 87

طرح و اجرا

47

تقويت مجتمع مسكوني واقع در كرج

خصوصي

تير87

تير 87

طرح و اجرا

48

تقويت مجتمع مسكوني واقع در پونكتهران

خصوصي

شهريور87

در حال انجام

طرح و اجرا

49

تقویت سازه ساختمان صنعت غذایی بنا

شرکت صنعت غذایی بنا

شهریور 87

مهر 87

طرح و اجرا

50

تقويت مجتمع مسكوني واقع در الهيه تهران

خصوصي

آبان 87

آذر 87

طرح و اجرا

51

تقويت قسمت دوم پروژه بیمارستان امید

بیمارستان امید

آذر 87

بهمن 87

طرح و اجرا

52

تقويت مجتمع مسكوني واقع در كامرانيه تهران

خصوصي

بهمن 87

اسفند87

طرح و اجرا

53

تقویت ساختمان مسکونی واقع در ساری

خصوصی

بهمن87

بهمن 87

طرح و اجرا

54

تقويت ساختمان بازار موبایل ایران

شرکت تات

دیماه 87

فروردین 88

طرح و اجرا

55

تقویت سازه بیمارستان بین المللی تبریز

شرکت جتیر

ادریبهشت88

در حال انجام

طرح و اجرا

56

تقویت ساختمان سینما بهمن سنندج

حوزه هنری کردستان

اردیبهشت 88

تیر 88

طرح و اجرا

57

ساختمان ستاد بحران استانداری سمنان

استانداری سمنان

اردیبهشت 88

خرداد 88

طرح و اجرا

58

تقویت ساختمان مرکز قلب تهران

بیمارستان قلب

اردیبهشت 88

در حال انجام

طرح و اجرا

59

تقويت ساختمان مسکونی واقع در شهریار

خصوصی

خرداد 88

تیر 88

طرح و اجرا

60

تقویت مجتمع تجاری برج الهیه

خصوصی

خرداد 88

تیر 88

طرح و اجرا

61

تقویت مجتمع مسکونی برج آفتاب تبریز

شرکت بتن کاوه

تیر 88

مرداد 88

طرح و اجرا

62

تقویت سازه سلف سرویس دانشگاه سمنان

شرکت بناسازان چارسو

تیر 88

تیر 88

طرح و اجرا

63

تقویت سازه هتل جوادالائمه مشهد

هتل جوادالائمه

مرداد88

مهر88

طرح و اجرا

64

تقویت مجتمع نگارستان کرج

مجتمع نگارستان

مرداد 88

شهریور 88

طرح و اجرا

65

تقویت برج دریای نور اصفهان

دریای نور اصفهان

شهریور 88

مهر88

طرح و اجرا

66

تقويت پل دهگانه بندرعباس

راه آهن

شهریور 88

مهر 88

طرح و اجرا

67

تقویت ساختمان موتورخانه دانشکده علوم پزشکی همدان

شرکت پیمان ساخت

مهر 88

آبان 88

طرح و اجرا

68

تقویت سازه بیمارستان فرقانی قم

دانشگاه علوم پزشکی ایران

مهر88

آبان 88

طرح و اجرا مقاومسازی

69

تقویت مدرسه راهنمایی امام موسی صدرقم

نوسازی مدارس قم

مهر88

ابان 88

طرح و اجرا

70

تقویت ساختمان مسکونی واقع در بلوار کاوه

خصوصی

آبان 88

در حال انجام

طرح و اجرا

71 تقویت مجتمع مسکونی کاشانک   91   طرح و اجرا
72 تقویت مجتمع فروشگاهی شاندیز مشهد   91   طرح و اجرا
73 تقویت  ساختمان استاندارد در کرج   90   طرح و اجرا
74 تقویت برج سازمان بازرسی کل کشور   90   طرح و اجرا
75 تقویت موسسه مالي ی قوامین سمنان   89   طرح و اجرا
76 تقویت مجتمع مسکونی نوسازان یک در افسریه   90   طرح و اجرا
77 تقویت فروشگاه نگین در اکباتان   90   طرح و اجرا
78 تقویت استادیوم زنجان   89   طرح و اجرا
79 تقویت  سیلوی کارخانه سیمان بوشهر   90   طرح و اجرا
80 تقویت برج فرمانیه   بانک پارسیان    89   طرح و اجرا
81 تقویت برج های آتی ساز   88   طرح و اجرا
82 تقویت برج های آتی شهر   89   طرح و اجرا
83 تقویت برج تعاونی آموزش و پرورش   89   طرح و اجرا
84 تقویت برج 54 طبق تهران   89   طرح و اجرا